Poistenie zodpovednosti za škodu


Pre znaleckú činnosť som poistený v súlade s § 9, ods. 3 zákona č. 382/2004 Z.z., pričom hodnota môjho poistného krytia za jednu poistnú udalosť je do 165 969,59 € (5 000 000,- Sk).