Znalecká činnosť


Znaleckú činnosť vykonávam v odbore:
  • STAVEBNÍCTVO
v odvetviach:
  • Pozemné stavby
  • Odhad hodnoty nehnuteľností (oceňovanie nehnuteľností)

Znalecký posudok sa vypracuje na základe objednávky . Objednávateľ (zadávateľ) posudku v objednávke špecifikuje nehnuteľnosť, účel , pre ktorý posudok objednáva, počet vyhotovení. K vypracovaniu posudku objednávateľ k objednávke priloží znalcovi potrebné podklady a umožní obhliadku, zameranie a fotodokumentáciu nehnuteľností.