Honorár (znalečné)


Honorár (znalečné) za znalecké úkony je vyhotovovaný v súlade vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.